Rádio7

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme

Židům 11,1

TWR-CZ
 
Rádio 7 není dobré, dobrý je Bůh.
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 654 
Hlavní strana Kdo jsme Kdo to platí
Kdo to platí PDF Tisk Email

Kde TWR bere peníze

 

Pán Bůh způsobuje chtění i radost k dávání a mění srdce člověka ke štědrostiMezinárodní společenství Trans World Radio je největším rozhlasovým systémem na světě. Historie této rozhlasové misie se píše už více než 50 let a náklady na činnost za tuto dobu by dnes těžko někdo spočítal. Přesto TWR nikdy nepodnikalo a nevysílalo reklamu a ze zákona mu nepřísluší žádné státní ani církevní dotace.

Zakladatel Paul Freed postavil veškerou činnost na dobrovolných darech a tak je tomu dodnes. První finanční prostředky byly získány v rodišti zakladatele P. Freeda, v Americe, a

věřící Američané dlouhou dobu nesli většinu nákladů TWR na celém světě svými dary. Postupně vznikli národní partneři TWR, kteří přebírali spoluodpovědnost za získávání finančních prostředků, a věřící na celém světě se svými dary postupně zapojovali do tohoto jedinečného misijního díla.

 

Informace o současné ekonomické situaci a o možnostech podpory TWR-CZ najdete zde.

 

České začátky fundraisingu

Každé, tedy i české vysílání potřebuje krýt výdaje spojené s redakcí a náklady na vysílání.

Do roku 1990 byly veškeré náklady potřebné pro zajištění vysílání v českém jazyce hrazeny ze zahraničních zdrojů.

V roce 1990, kdy vznikla samostatná česká redakce, byly první měsíce činnosti plně kryty ze zahraničních zdrojů. Tehdy byl stanoven měsíční příspěvek ve výši asi 3000 USD, což bylo tehdy mnoho peněz. Tato částka v tuzemské měně (asi 75 tis Kčs, později Kč) stačila krýt mzdové náklady tří pracovníků, všechny provozní náklady redakce, včetně placení pronájmu prostor atd.

Jedním z prvních úkolů TWR-CZ bylo získání podpory pro činnost české kanceláře z domácích zdrojů. TWR-CZ bylo v této době průkopníkem tzv. fundraisingu (získávání prostředků) v domácím prostředí a pán Bůh tomuto záměru mimořádně žehnal. TWR-CZ bylo první křesťanskou organizací, která přijímala do pracovního poměru nové členy týmu s podmínkou, že si sami budou získávat prostředky na svoji mzdu. Stejně tak samostatná prezentace jednotlivých potřeb TWR-CZ (například koupě budovy na Lesné, stavba nové budovy v Líšni, pobídka firmám k vybavení jednotlivých místností nábytkem atd.) přinášela velkou odezvu mezi dárci.

Principem práce TWR-CZ v této oblasti byl vždy důraz na Boží požehnání, dobrovolnost dárců, jednoznačné zamítnutí placené reklamy ve vysílání a zamítnutí sponzorských darů spojených s osobními požadavky na dávej jen s radostí... činnost TWR-CZ. Důraz na nezávislost má přednost před finančními dotacemi. Velkým příkladem českého fundraisingu je osobní víra Jiřího Müllera, zakladatele sirotčince v anglickém Bristolu a jeho zkušenosti víry.

TWR-CZ zatím nikdy nemělo žádného pracovníka, který by byl vyčleněn pouze pro shánění peněz. TWR-CZ rovněž využívalo zkušeností zahraničních redakcí TWR, ale ne vše bylo v českých podmínkách realizovatelné a dobré. Ukázalo se, že vlastní přemýšlení a zapojení celého kolektivu do odpovědnosti za získávání prostředků nese více ovoce než kdejaké „osvědčené“ zahraniční metody.

 

Informace o současné ekonomické situaci a o možnostech podpory TWR-CZ najdete zde.

 

 

Vývoj ekonomické samostatnosti TWR-CZ

TWR-CZ bylo a zatím je ekonomicky odpovědné za veškeré provozní náklady české redakce a vlastní vysílání (nyní např. Rádio 7). TWR-CZ nikdy nehradilo náklady na krátkovlnné a středovlnné vysílače TWR, kde cena za 15 minut denního vysílání dosahovala často astronomických částek, mnohonásobně převyšujících všechny naše možnosti. Náklady na provoz těchto vysílačů vždy neslo a dosud nese mezinárodní společenství TWR a česká redakce se na těchto nákladech nepodílí.

Postupná ekonomická samostatnost se tedy týká provozních nákladů české redakce.

Stabilní finanční podpora od TWR-I se prvních 5 let nesnižovala, ale její reálná výše ano. Kurz dolaru klesal, zvyšovaly se ceny za pronájem a s rozrůstající se prací narůstal i počet pracovníků TWR-CZ. V prvních letech TWR-CZ byl měsíční rozpočet tak napnutý, že po zaplacení všech měsíčních výdajů často na účtu nezbylo skoro nic. Díky Bohu se ale TWR-CZ za dobu své dvacetileté historie nikdy nedostalo do platební neschopnosti a nikdy nikomu nic nedlužilo. Rostl počet dárců i výše darů.

Před rokem 2000 se začala snižovat výše zahraniční podpory a s postupující inflací a rozvíjející se činností TWR-CZ rostla i ekonomická samostatnost. Když domácí zdroje tvořily asi 75 % všech příjmů, byla česká redakce dávána za příklad ostatním zemím střední a východní Evropy. Kolem roku 2005 byla ekonomická podpora ze zahraničí zastavena úplně.

Přestože v roce 2004 a 2005 byly zvýšené náklady na technické zajištění celodenního vysílání, dary vždy stačily pokrýt veškeré výdaje.

Až rok 2006 a 2007 byl ekonomicky ztrátový. Vznikly nové náklady spojené s celodenním vysíláním (pronájem přenosových tras – satelit + internet, povinné měsíční poplatky autorských svazům, úhrada licence atd.) a také zvýšené přímé náklady (větší počet pracovníků). Přes ekonomickou ztrátu bylo patrné, že počet dárců i darů roste.

Příchodem tzv. ekonomické a finanční krize bylo TWR-CZ často varováno a upozorňováno na možné ukončení činnosti. Přestože bylo mnoho dárců nuceno razantně omezit své dary nebo úplně ukončit podporu (za roky 2008 a 2009 jde o ztrátu téměř 500 dárců), dal Bůh zase nové dárce a roky 2008 i 2009 byly navzdory všem obavám a předpovědím ekonomicky ziskové a snížily tak předchozí ztrátu. Je samozřejmé, že česká redakce v této situaci omezila veškeré investice.

 

Informace o současné ekonomické situaci a o možnostech podpory TWR-CZ najdete zde.

 

Spoluodpovědnost TWR-CZ za ekonomiku TWR-International

TWR-I rozděluje u ekonomického hlediska partnerské země do několika kategorií:

 • země závislé (ve vlastní zemi nejsou možné žádné příjmy, TWR-CZ do r. 1990) Držíme spolu

 • země částečně závislé (TWR-CZ od 1991 do 2005)

 • země nezávislé (TWR-CZ od 2005 do 2009)

 • země dávající (TWR-CZ od 2010)

 

Od roku 2005 je TWR-CZ nezávislé na zahraničních zdrojích, ale stále neplatí pronájem krátkovlnného a středovlnného vysílače. Všechno ostatní je hrazeno z místních zdrojů. Na přelomu roku 2008 a 2009 se tým TWR rozhodl získávat peníze i pro podporu mezinárodních potřeb

TWR-I, tedy podílet se na krytí výdajů zemí zcela nebo částečně závislých. Rada TWR-CZ tento záměr jednomyslně podpořila a na podzim roku 2009 byla zveřejněna výzva k podpoře dvou „adoptovaných“ redaktorek ze země ekonomicky totálně závislé.

S Boží pomocí se tak TWR-CZ může od roku 2010 podílet na krytí potřeb celosvětové misie

TWR-I.

 

Informace o současné ekonomické situaci a o možnostech podpory TWR-CZ najdete zde.

 

Více informací o možnosti zapojit se do podpory „adoptovaných“ redaktorek najdete zde.

 

 

Veškeré náklady na činnost TWR-CZ jsou hrazeny z dobrovolných darů, bez státních dotací či jiných záruk.

 

Drobné příjmy z vedlejších zdrojů (jako například úroky v bance, drobný prodej vybraných titulů apod.) jsou z hlediska krytí celkových nákladů naprosto zanedbatelné! Provoz hudebního studia je ekonomicky oddělen od běžného provozu TWR-CZ – viz samostatná kapitola.

Významným faktem ekonomické bilance TWR-CZ je skutečnost, že drtivá většina externích spolupracovníků, autorů a hostů našich pořadů pracuje bez nároků na odměnu a často i bez nároků na související věcné výdaje (např. cestovné).

 

  Zpět
Přečteno:: 29574
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio