Playlist

Živé vysílání

20:45 Písničky
21:00 Kudy kam
To bude dobré
22:00 Concertino
Felix Mendelssohn Bartholdy: Eliáš (1/2) (R)
23:00 Písničky
23:15 Čtení na pokračování
Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (10/17) (R)

Vysíláním vás provází

Ondřej Brdečko

Myšlenka na den

Abakuk


Štěpán Matuška

Čím je pro Tebe práce v rádiu? Co pro tebe znamená? 

Práce v rádiu je pro mě velkou výsadou podílet se na Božím díle způsoby, kterými mě Pán Bůh obdaroval. Pán Bůh stvořil hudbu a my ji můžeme využívat jako nástroj k povzbuzení, potěšení ale i motivaci, burcování a obrácení. Tahle práce mi dává smysl a naplňuje mě radostí a ujištěním. Rozhodně není zbytečná, protože slouží k tomu, aby další lidé poznali Ježíše. A o tom to celé vlastně je. 

Popiš nějaký svůj zlomový bod na cestě k Bohu. 

Vyrostl jsem v křesťanské rodině. Spoustu věcí jsem měl naučených, ale dělal je pouze ze setrvačnosti, aniž bych si hluboce uvědomoval jejich význam a smysl. Ve svých čtrnácti letech jsem se nechal pokřtít a sám za sebe se rozhodl, že chci dát Bohu svůj život. Opravdové zlomení ale přišlo až v mých osmnácti letech, kdy jsem Bohu dal úplně všechno a rozhodl se žít naplno pro něj. Nikdy bych to nevyměnil. Život s Bohem je úžasné dobrodružství na každý den, je to dynamický a neustále se rozvíjející vztah plný naděje a života. Rozhodně to není nuda!

 Jak odpočíváš? 

Odpočívám skrze sport, hudbu, čtení knížek. Také rád trávím čas s Bohem jen tak. Povídám si s ním a sdílím s ním svůj život. Velmi mě nabíjí, když jsem ve společenství lidí kteří milují Boha, ten čas je pro mě velmi vzácný a já se snažím ho vždy naplno využít.

Co bys chtěl „mimo mikrofon“ vzkázat posluchačům? 

Žijme s Bohem na každý den v plnosti, kterou On dává. Dělejme věci, kterých nebudeme muset litovat, až budeme jednou stát před ním a využívejme svěřený čas k získávání lidí pro Ježíše. Často nejsilnějším svědectvím pro lidi okolo není argumentace nebo teologie, ale náš vlastní příběh, náš každodenní živý vztah s Ježíšem.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.