Playlist

Živé vysílání

20:00 Písničky
20:15 Světem Bible
Sofoniáš 1,7-14
20:45 Písničky
21:00 Interval
Beata Hlavenková a Oskar Török: CD Sně
22:00 Na sobotní frekvenci Proglasu
Vinuté perly života (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Důvod k radosti - Jiří Bassano


Videopřenosy na Facebooku

Že máme také facebookový profil, to není nic nového (dostanete se k němu zde). Ale víte také to, že se na Facebooku objevují některé pořady také ve videopodobě? Děje se tak pravidelně každé pondělí při Momentkách, v poslední době také při pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu a u mnoha dalších. Nevyzkoušíte některý? Třeba poslední NSFP, jehož hostem byl náš dlouholetý spolupracovník, pastor Křesťanského společenství Plzeň Karel Řežábek je k dispozici tady.

Vytisknout E-mail

Slovo k Velikonocům

Prožíváme složité období a mně se připomíná jedno takové ze Skutků apoštolů. Když učedníci dostali pokyn jít až na sám konec světa a tam hlásat evangelium, potřebovali k tomu ještě jedno pobídnutí, a to dost nepříjemné. Začali dělat to, co měli, teprve až přišlo pronásledování církve a rozehnalo je do všech koutů tehdy známého světa.

Jaké pobídnutí znamená pro náš duchovní život současná epidemie? Určitě přehodnocení toho, co má smysl a co smysl nemá. Spousta věcí se nám dělá složitěji, a to je dobrý tlak na to, abychom opustili to, co nám za tu námahu nestojí, a naopak si podrželi věci důležité. A může to platit i o nastávajících Velikonocích. Nákaza nás zbavila možnosti prožít je tradičním způsobem – setkat se se spoustou lidí a vyplnit čas spoustou náboženských událostí. Nezbavila nás možnosti setkat se s Bohem a vyplnit čas modlitbou, chválou, čtení Písma.

Věci, které nám letos nejsou umožněny (a já jimi v žádném případě nepohrdám), nás nebudou odvádět od toho, abychom tentokrát nejen poslouchali, o čem jsou Velikonoce, ale zároveň to i prožili. A co máme prožít? A jak?

Kristovou obětí na kříži jsme byli vykoupeni. Nemusíme nést trest za své hříchy. Můžeme trávit věčnost s Bohem tam, kde není pláč ani nářek, ale jen nekončící radost. Tato část Kristova díla pro každého z nás se nám přijímá nejsnáze. Ježíš udělal vše sám, nic mě to nestojí. Jenom to vírou přijmu a budu brát všechna pozitiva, která z toho plynou.

Kristovou obětí na kříži jsme byli vysvobozeni. Už nejsme ve spárech ďábla, nemůže si s námi pohrávat, jak chce. Pokud mu to nedovolíme, nemá nad námi žádnou moc. A v tom „pokud“ je trochu zádrhel. Protože tady se od nás čeká něco víc než jen víra, že něco nějak je. Tady se od nás čeká víra, která se projevuje skutky. Víra, která v činech ukazuje, že Boží pravidla považujeme za dobrá a ďáblova lákadla za podvod a lež a odmítáme je. V tomto na sobě prakticky poznáváme, že to s naší vírou není až zas tak slavné.  

Tak jako Kristus zemřel na kříži obtěžkán našimi hříchy, i my jsme spolu s Kristem ve křtu zemřeli starému životu, který byl ovládán ďáblem, a tak jako On byl vzkříšen, i my jsme začali žít nový život. Na každém z nás je, jak hluboko jsme touto proměnou prošli. Cílem není dodržovat desatero přikázání, ale mít Kristovo srdce. Mít srdce plné lásky, milosrdenství, soucitu a ochoty obětovat se pro druhé. Troufám si tvrdit – tuto část Kristova díla na kříži nikdo z nás nepřijal plně. Všichni jsme spíše na začátku. Nikdo z nás nemá Kristovo srdce, které objímá celý svět. Každý z nás může zapracovat na svém umírání touhám tohoto světa, na umírání svému sobectví a novém narození do života, který na nás sice klade nároky, ale vše v něm slouží dobrým Božím úmyslům.

Co tedy můžeme udělat? Zpytovat svůj duchovní stav. Přiznat si před sebou i před Bohem, kde jsme nepřijali všechno to bohatství, které nám Kristus na kříži vydobyl. Přiznat i strach udělat další krok ve víře a přijmout moc Ducha svatého do všech dalších zkoušek, které budou tříbit naši víru. Můžeme rozjímat o Boží lásce v modlitbě nebo nad Písmem. Můžeme Boha chválit. Můžeme dělat spoustu věcí, ve kterých dáme Bohu příležitost, aby se dotýkal našich srdcí a měnil je.

Možná se vám stýská po těch dobrých aktivitách, které jste dělali, a teď nemůžete. Ale jejich čas zase přijde. Teď je čas pro proměnu našeho srdce, která může z gruntu změnit to, jak k těmto aktivitám budeme přistupovat a jaké ponesou ovoce před Boží tváří.

Apoštolové nějaký čas přešlapovali na místě a věnovali se misii pouze v Jeruzalémě. Pak je vnější okolnosti přinutily vyjít ven. My jsme možná pocítili povolání jít do spousty služeb a také se do nich pustili. Teď nás vnější okolnosti omezily v jejich provozování, ale neomezily v tom, abychom se lépe vnitřně připravili na to, až do nich vstoupíme znovu. Pán může dát, že do nich budou vstupovat úplně noví lidé – Jím proměnění. A to je moje velikonoční přání pro nás všechny.

Vytisknout E-mail

Potvrzení o darech za rok 2019

Jedna z nejhezčích prací v roce. Chystáme a balíme potvrzení o darech pro ty, kdo podpořili naši práci v roce 2019. S velkým díkem rozesíláme obálky na spoustu míst po celé naší vlasti, a ještě mnohem dál.
Jsme vděční, že máme co a komu posílat . Pokud byste objevili nějakou nesrovnalost nebo potřebovali potvrzení v jiné podobě, než v jaké doputuje k vám do schránky, dejte nám vědět, rádi vše opravíme.2020 potvrzeni

Vytisknout E-mail

Magazín je zpět (a další úpravy ve vysílání)

Víme, že to základní, co můžeme - a máme - ve vysílání dělat, je odkazovat ke kořenům, k tomu podstatnému a důležitému - k Boží lásce k člověku a nabídce věčného života.
A přesto bychom neradi vysílali tak, jako by současné situace nebylo. Ve vysílání slýcháte aktuální myšlenky na den (tento týden například z pera našeho spolupracovníka Petra Plaňanského nebo dlouholeté autorky pořadů Houpací křeslo Marie Frydrychové), v poledne se přidáváme k modlitbám v čase epidemie, po 20. hodině s díky myslíme na všechny, kdo "stojí v první linii".
Do vysílání se také vrací každodenní magazíny. Bez určení zaměření vám každý den v 16:30 (s reprízou druhý den po sedmé ranní) chceme přinášet informace, které by možná jinde nezazněly - knižní tipy do této doby, upozornění na nejrůznější křesťanské akce, které se různými způsoby přesouvají do kyberprostoru (a není jich málo), příběhy lidí, kterých se koronavirová epidemie dotýká nejrůznějším způsobem.

Vytisknout E-mail

Hospodaření v roce 2019

Každý rok se to děje, závěr roku 2019 nebyl tedy výjimkou. Sledujeme červená i zelená čísla znázorňující příjmy a výdaje v rozpočtu rádia a modlíme se za Boží zaštítění tohoto díla. Moc dobře víme, že bez Boha by byla naše snaha marná. Vloni bylo tohle finanční dobrodružství o to větší, že s rozjezdem 24hodinového českého vysílání se přece jen změnila výdajová složka rozpočtu.
S o to větším dojetím se díváme na závěrečný graf a jsme vděční. Bohu, že se Mu opět zalíbilo, i vám, dárcům, těm, kdo práci Trans World Radia a Rádia 7 považujete za tak důležitou, že ji podporujete finančně.
"Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!" (Žalm 115,1)

2020 finance 2019

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.