Playlist

Živé vysílání

13:00 Akademie
Může utrpení přinést něco dobrého? (R)
14:05 Písničky na přání
15:00 Písničky
15:15 Biblická úvaha
Duchovní boj (3/5) (R)
15:25 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Montgolfiéra


4. Spasení? Co to je?

Co je to spasení či spása? Starobylé a dnes už běžnému člověku nesrozumitelné slovo. Přece ale jeden ze základních termínů evangelia. Nemá nic společného s pastvou dobytka, jde v něm o záchranu života!

O záchranu před čím či z čeho? O záchranu z hříchu – a máme tu další nesrozumitelné či spíše špatně chápané slovo. Tomu se ale budeme věnovat až příště. Dnes zůstaneme jen u té záchrany.

Stejně tak pominu otázku potřebnosti spásy, protože o té si řekneme víc až v souvislosti s hříchem, v tuto chvíli ještě nemáme k dispozici dostatečný pojmový aparát. Předpokládejme tedy, že tu máme jakousi nabídku záchrany, o kterou stojíme. Jak k té záchraně dojde či došlo a co nového nám přináší? Co je její podstatou?

I když se termín spása objevuje v bibli i ve významu fyzické záchrany, třeba vojenského vítězství, nám jde pouze o jeho náboženský význam, o Boží dar vedoucí k věčnému životu. Takovou spásu bible na řadě míst spojuje s vykoupením, kterým je myšlen zachraňující, tedy spásný čin. A tady se už dostáváme k podstatě našeho problému. Současníkům apoštolů i všem ještě dřívějším biblickým postavám byl obraz vykoupení naprosto srozumitelný. V jeho pozadí stálo vykoupení otroka, obchod, kterým byl otrok zbaven svého starého pána a dostal se pod pravomoc pána nového. Ono by nám to slovo mohlo být srozumitelné i dnes, byť v jiné souvislosti. Vykoupení se dodnes objevuje u přestupku či trestného činu, kde běžně mluvíme o pokutě. Zaplacením požadované hodnoty se vina maže.

Tímto obchodním obrazem si Písmo vypomáhá, když nám přibližuje podstatu oběti Pána Ježíše Krista na kříži. Apoštol například píše: Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím. Mnohý křesťan tomu pak rozumí tak, že Bůh, který je spravedlivý, nemohl nechat hřích bez trestu. Proto vzal Kristus naši vinu na sebe a na našem místě byl potrestán smrtí; zaplatil za nás svým životem. Tím byl problém našich vin vyřešen a my už trestáni nebudeme.

Tato představa má celou řadu slabin. Především, už sama bible ví, že vykoupení je jen obrazem, nikoli popisem skutečnosti. Mluví o vykoupení Izraele z Egypta, tam ale přece Hospodin žádnou protihodnotu neodevzdával! Izajáš mluví o vykoupení bez peněz, tedy rovněž bez protihodnoty. A především: Hospodin je nevyšší, svrchovaný, neexistuje žádná obecná spravedlnost, kterou by se musel řídit či kterou by musel respektovat a uplácet. Ani svůj vlastní Zákon dodržet nemusí, když nad ním už žádná obecnější spravedlnost není. V interpretaci, kterou jsem zmínil, hrají podstatnou roli hrubě pohanské platónské představy.

Myslím, že blíž pravdě je jiná idea, která bude dnešnímu člověku mnohem srozumitelnější. Hospodin od počátku stojí o lidskou lásku. Lásku ovšem není možné získat rozkazem, přinutit k ní, musí se nechat vyrůst sama. Pán Bůh mnohokrát ukazoval, jak moc má člověka rád a nakolik o něj stojí. A nakonec, jako vrchol své snahy ukázat svou lásku, se stává člověkem, nechává se nepředstavitelně potupit a umírá, aby ukázal, kam až je ochoten zajít. Jak moc si nás cení. Mne i Tebe.

A v tomto daru Božího zájmu, lásky a sounáležitosti, v tom ocenění, kterého se mi od mého Boha dostává, rozpoznávám spásu.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.