Playlist

Živé vysílání

16:10 Písničky
16:30 Magazín z misie
Fabrika pro Elim
17:00 Pohovka
Skladatelství, hudba, divadlo, umění (1) (R)
18:05 Myšlenka na den
Montgolfiéra (R)
18:30 Průsečíky
Průsečíky v životě IT experta (2/2) (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Montgolfiéra


16. Modlitba

Modlitba je dýcháním duše, říkával prý pravoslavný světec Theofan Zatvornik. Ano, modlitba je nezbytným zdrojem životní síly lidského ducha. Pokud ovšem jde o skutečnou modlitbu.

Která modlitba je ale skutečná? Existují snad i modlitby falešné?

Ano, na tomto světě bývá falešné kde co, je třeba rozpoznávat, co za čím stojí. Rozpoznávat ale především u sebe, soudit druhé je vždycky na pováženou, zvláště pokud oni sami o takové posuzování nestojí.

V tradici mé denominace žila v minulých generacích veliká nedůvěra k určitým formám modlitby. Zpochybňovaná byla hodnota modliteb liturgických, opakovaných, čtených i naučených, ovšem s výjimkou Modlitby Páně. Stejně tak neprocházela modlitba se zdviženýma rukama. Takový způsob uvažování je ale z principu špatný, hodnotí vnější formy, které jsou podružné. Krásným příkladem liturgické modlitby s opakováním formulace je 136. žalm, modlitbu s rukama nahoře apoštol zjevně pokládá za samozřejmou. Je zřejmé, že nás tradice otců ohrožuje stejně, jako ohrožovala židovskou komunitu počátkem našeho letopočtu.

Která modlitba tedy bude správná? Jakákoli, která se obrací na některou z osob Boží Trojice, buď v pevné důvěře, nebo v zoufalé beznaději. Žádnou takovou modlitbu Hospodin neoslyší.

Když člověk žije s Bohem v blízkém vztahu, dostává modlitba ještě jiný rozměr, než jen zoufalé volání o pomoc či hromadění proseb o pomoc s pozemským životem. Taková modlitba dozrává, dorůstá do tvaru skutečné modlitby v plném smyslu toho slova. Přestává být jen mluvením na Boha, pouhým vysíláním proseb, a stává se rozhovorem.

Lidé se někdy ptají, jak mohou mluvit s Bohem, kterého není vidět ani slyšet. To je těžká otázka, ptá se po nepopsatelném. Jedinou možnou odpovědí je povzbuzení k vytrvalosti a k touze. Žádej Boha, aby Tě oslovil. Pokud po tom Tvé srdce opravdu touží, on to jednou udělá. Pak budeš vědět, jaké to je, když promluví Bůh.

K takové zralé modlitbě pochopitelně patří i prosby, zvláště pak přímluvné prosby za druhé lidi a jejich potřeby. Pán Bůh je od nás chce slyšet, protože nám pomáhají budovat skutečné vztahy. Kromě toho ale ke zralé modlitbě patří i meditace, tedy promýšlení biblického textu před Boží tváří. Člověk přemýšlí, představuje Bohu své myšlenky a představy, a Pán Bůh je komentuje, usměrňuje, doplňuje a otvírá oči pro ještě další úhly pohledu.

Ještě jinou dobrou formou je modlitba kontemplativní. V ní člověk nechává biblický text svou myslí volně plynout, bez vlastních slov, a čeká. Čeká na Boha, který občas přijde a promluví. Osloví přímo, dá jednou porozumění, jindy radu.

V modlitbách neustávejte, žádá apoštol. S podobnými modlitebníky má těžkosti současný izraelský stát. Někteří ortodoxní židé se stále jen modlí a studují Tóru, a živit je musejí ostatní. K tomu apoštolská rada nesměřuje. Ta mluví spíše o nastavení srdce – velmi to souvisí se skutečností, že modlitba je projevem a součástí vztahu. Apoštol nepožaduje, abychom bez přestání omílali slova modliteb, vždyť i Pán Ježíš varoval, abychom v modlitbách nebyli mnohomluvní jako pohané. Ustavičná modlitba, to je život, vědomě žitý před Boží tváří, kvůli Bohu a k Boží radosti. Hodnota takové modlitby je nesmírná.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.