Playlist

Živé vysílání

08:00 Sváteční slovo
Bůh má zítřek ve svých rukou
08:10 Písničky
09:00 Bohoslužba
Letnice a pomazání Duchem svatým
09:45 Písničky
10:15 Život víry
(R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Bůh má můj zítřek ve svých rukou


Zapoj se

Jsme Bohu i Vám vděční, že přemýšlíte o podpoře rozhlasové misie TWR-CZ. 

Přijměte od nás několik praktických rad: 

  • můžete si stanovit reálnou výši vaší měsíční podpory (je možné ji kdykoliv změnit)

  • stanovte si četnost posílání této částky na účet TWR-CZ (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

  • oznamte svoje rozhodnutí do kanceláře TWR-CZ (Jitka Vyležíková – tel.: 544 233 771) a vyžádejte si osobní identifikační kód (je přiřazen k Vašemu jménu a nemění se). Identifikační kód, který je součástí vašeho variabilního symbolu, slouží k bezproblémovému převodu financí, s cílem předcházet nesrovnalostem v platebním styku a umožnit nám jednoduše identifikovat dárce.

Nabídka ke zvážení 

TWR-CZ můžete podpořit jednorázově, nebo jej podporovat pravidelně. Každému dárci vyhovuje jiný způsob; způsoby se samozřejmě dají měnit a kombinovat.

Jednorázové dary

Tento způsob je výhodný tehdy, když chcete podle svých možností a podle svého rozhodnutí poslat dar občas a v různé výši částky. Tento způsob je dobře využitelný také tehdy, když nemáte možnost využít nějakého servisu, který za vás bude posílat dary podle vámi předem daných dispozic.

Pravidelné dary

Tento způsob nejčastěji využívají zaměstnanci, kteří dají zaměstnavateli pokyn k pravidelnému měsíčnímu zasílání daru vždy při výplatním termínu. Stejně tak ale mohou takto podporovat podnikatelé a také každý občan, který má zřízen nějaký běžný účet u svého bankovního ústavu. Pokud máte určitou hotovost na účtu, můžete zřídit trvalý příkaz k zasílání daru.

Tento způsob je výhodný proto, že veškeré transakce proběhnou automaticky, a tak se – co se převodu financí týče – už nemusíte o nic starat.

Variabilní symbol

je pomocný, ale velmi důležitý údaj, který se uvádí do příslušné kolonky složenky nebo platebního příkazu bance. Ve vzájemné peněžním styku mezi dárcem a TWR-CZ je jednoznačnou (a často také jedinou) možností identifikace dárce.

Proto v platebním styku uvádějte desetimístný variabilní symbol složený takto:

XXXXX00 XXX

Prvních 5 čísel je vaše identifikační číslo, přidělené od TWR-CZ.

Registrovaní posluchači TWR mají přiděleno osobní číslo, neregistrovaní uvedou například svoje rodné číslo a následně se ohlásí, abychom platbu identifikovali.

Pokyny k registraci – viz úvod tohoto článku.

XXXXX 00 XXX

Další dvě čísla (6. a 7. pozice) jsou vždy 00 (dvě nuly).

XXXXX 00 XXX

Poslední tři čísla (8. až 10. pozice) určují cíl vaší podpory. Pokud ponecháte 000, je podpora určena pro TWR-CZ obecně. V případě vašeho zájmu si můžete vybrat některý z cílů vaší podpory:

Koho podpoříte?

- - - - - - - 000 ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ

- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ

- - - - - - - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové

- - - - - - - 102 ... podpora Vlastimila Kolegara

- - - - - - - 131 ... podpora Luďka Brdečko

- - - - - - - 107 ... podpora Jitky Vyležíkové

- - - - - - - 109 ... podpora Daniela Zemana

- - - - - - - 116 ... podpora Jiřiny Giny Čunkové

- - - - - - - 118 ... podpora Lenky Malinové

- - - - - - - 121 ... podpora Lucie Endlicherové

- - - - - - - 124 … podpora Lídy Hojkové

- - - - - - - 130 ... podpora Pavla Kohla 

- - - - - - - 201 … knihy

- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné

- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj

- - - - - - - 501 … internet download

- - - - - - - 777 … celodenní vysílání

- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku

Vybere-li si dárce pro svou podporu někoho z pracovníků redakce, obdrží zpětně nejen potvrzení o daru (jednou ročně), ale i příležitostný osobní dopis podporované osoby.

I když si vyberete konkrétní cíl vaší podpory (pracovníka nebo účel), vždy jdou veškeré vaše dary přes kontrolu vedení TWR-CZ. Jednoduše řečeno – Vaše dary nejdou přímo „do kapsy“ vámi zvoleného pracovníka, ale slouží jako účelová pokladnička pro krytí jeho finančních nákladů.

Takto cílené dary jsou u jednotlivých pracovníků především velkou motivací pro jejich službu, protože tak vnímají osobní podporu jednotlivců ve svěřeném úkolu.

Potvrzení o darech

Každý jednotlivý dar nad 10.000 Kč potvrzujeme ihned po obdržení (informativní oznámení, že jsme dar v pořádku přijali).

Všechny dary, které v součtu za rok tvoří více než 200 Kč, potvrzujeme písemně v lednu následujícího roku – včetně potvrzení pro daňové úlevy. Toto potvrzení odesíláme nejpozději do 15.ledna.

Dary, které v součtu za rok nedosahují výše 200 Kč, potvrzujeme jen na výslovné vyžádání dárce.

Každý dar bez ohledu na jeho výši potvrzujeme obratem e-mailem v těch případech, kdy dárce uvede svoji e-mailovou adresu.

Na zvláštní přání dárce potvrdíme dary vždy dohodnutým způsobem.

Potvrzením chceme vyjádřit vděčnost za dary, ale také zabránit ztrátám darů během transferu, proto prosíme dárce, aby své dary kontrolovali se zaslaným potvrzením. Děkujeme!

 

 

Vytisknout E-mail

  • 1
  • 2

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.